יום ו', טו’ באדר ב' תשע”ט
דף הבית טיפולים תכניות מיוחדות חדשות וחידושים
תמונות שלנו הורים שואלים - מורים עונים צוות ביה"ס יצירת קשר english
 
מידע להורים

אביזרים והתאמות מילב"ת: http://www.milbat.org.il/Hebrew/Pages/default.aspx מרכז אביזרים לילדים מעי"ן בי"ח אלי"ן: : http://www.alyn.org.il/%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%9F המרכז לחיים עצמאיים: http://www.cil4u.org/ אתרים ומוסדות ממשלתיים שונים ביטוח לאומי: http://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx פיקוד העורף אנשים עם מגבלות: http://www.oref.org.il/10660-he/Pakar.aspx נציבות שוויון לאנשים עם מגבלות: http://index.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyonSite/Pages/default.aspx דיור סיוע בהתאמות דיור לנכים: http://www.health.gov.il/services/citizen_services/pages/DP_housing.aspx הטבות ומענקים בסיוע לדיור: http://www.btl.gov.il/benefits/Victims_of_Hostilities/%D7%94%D7%98%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9D/Pages/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2%20%D7%91%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8%20%D7%9C%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99%20%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%93%20100.aspx זכאות לדיור ציבורי: http://www.amidar.co.il/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_gQAzdTQ09LYwMDP0s3AyM_z5BAX3MvA4MgI_2CbEdFAERUt7Q! / מידע סיוע משפטי נגישות ישראל: http://www.aisrael.org/ בזכות: http://bizchut.org.il/he/ מידע על מוגבלות וזכויות המרכז לחיים עצמאיים: http://www.cil4u.org/ כל זכות: http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99 חוק הבריאות הממלכתי: http://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/HealthInsuranceLaw/Pages/default.aspx סל התרופות: http://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/abc.asp?Sr_Type=SAL&safa=h גמלת ילד נכה: http://www.btl.gov.il/benefits/Disabled_Child/Pages/default.aspx קצבת נכות: http://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/default.aspx קצבת ניידות: http://www.btl.gov.il/benefits/Mobility/Pages/default.aspx גמלת סיוע אישי לילדים המונשמים בעזרת טרכאוסטומי: http://www.molsa.gov.il/Focus/Pages/FocusDetails.aspx?ListID=feef17b7-63c7-454c-a36f-c8d3bcb5e288&WebId=16877ef1-d635-43df-a851-3a73ddbd0ab3&ItemID=26 סיוע ברכישת מכשור שיקום וניידות ע"י משרד הבריאות: http://www.health.gov.il/Services/Citizen_Services/mobility/Pages/Participation.aspx העדרות הורה בשל מחלת ילד עם מוגבלות: http://www.aisrael.org/?CategoryID=1243&ArticleID=44267 זכאות ילדים לטיפולים פרא רפואיים: http://bizchut.org.il/he/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A8%D7%90-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D חוק הכשרות המשפטי ואפוטרופסות: http://index.justice.gov.il/Units/BetDinDroziLerorim/hukimtakanot/%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA%20%D7%95%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%AA.pdf מידע רפואי תסמונות גנטיות: http://www.tapuz.co.il/index/proceed.asp?c=995357123 מרכז מידע רפואי יד שרה: http://www.yadsarah.org.il/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&sobi2Id=7&Itemid=31&lang=he המרכז ליעוץ והכוונה רפואי- עזר מציון: http://www.ami.org.il/default.asp?V_DOC_ID=1906 Medline ספריית הקונגרס האמריקאי למידע רפואי: http://www.nlm.nih.gov/bsd/pmresources.html חינוך מיוחד חוק חינוך מיוחד: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim/ChinuchMeyuchad.htm ועדות השמה: http://cms.education.gov.il/educationcms/units/pniyot/shelotvetshuvot/chinuchmeyuchad/vaadothasama.htm הסעות תלמידים- חוזר מנכ"ל: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-3/HoraotKeva/K-2013-1-2-3-3-6.htm תקנות הסעות לילדים נכים: http://www.nevo.co.il/law_html/law01/310_116.htm תקנות הסעות, מפרטי רכב: http://www.nevo.co.il/law_html/law01/310_115.htm חניית נכים הליך קבלה וזכות לתו נכה: http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=940:tag-hanay-alih-kabala-a&catid= מיסים נקודות זכוי והחזרי מס הכנסה: http://makom-m.cet.ac.il/pages/item.asp?s=0&id=-1&defid=-1&page=1&item=227 מס רכישה להורים לילד נכה: http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%A1_%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8_%D7%A9%D7%9C_100%25 זכאות להנחה בארנונה: http://www.moin.gov.il/SubjectDocuments/Discounts-on-Municipal.pdf קופות חולים: מכבי: http://www.maccabi4u.co.il/14-he/Maccabi.aspx כללית: http://www.clalit.co.il/he/Pages/default.aspx מאוחדת: https://www.meuhedet.co.il/meuhedet/views/index.jsp לאומית: https://www.meuhedet.co.il/meuhedet/views/index.jsp בתי חולים ירושלים: הדסה: http://www.hadassah.org.il/ שערי צדק: http://www.szmc.org.il/ ביקור חולים: תחת שע"צ אלי"ן: http://www.alyn.org.il/ קשר: http://www.horimbekesher.co.il/ שמע: http://www.shema.org.il/ מקום מיוחד: http://makom-m.cet.ac.il/pages/homepage.asp ארגונים אקי"ם: http://www.akim.org.il/ אלווין: http://israelelwyn.org.il/he יד שרה: http://www.yadsarah.org.il/ עזר מציון: http://www.ami.org.il/ עזרה למרפא: http://ezra-lemarpe.org/en/node/70 יד עזרא ושולמית: https://yadezra.org.il/ טלפונים שונים בית ספר הטנה: 02-6446854 02-6446824 ערית ירושלים מנהל חינוך: ראש מינהל חינוך, פקס: 6296268, טלפון 6297690 גני ילדים: 6297766 חינוך יסודי : 6297780 חינוך על יסודי : 6297786 חינוך מיוחד : 6296122 מזרח העיר : 6297791 חינוך חרדי : 6295951 משרד הבריאות, פניות הציבור: * 5400 08-6241010 לשכת בריאות מחוזית ירושלים: 02-5314844

 
 
טיפולים
תוכניות מיוחדות
חדשות וחידושים
תמונות שלנו
ארועים
פינת ההורים
טנתון -עיתון בית הספר
ארכיון
הענן החינוכי